Diş hekimliğinde, bilgisayar destekli tıp teknolojisinin kullanımı, modern diş hekimliği ile bir araya gelerek dijital diş hekimliği uygulamalarını meydana getirmiştir. Dijital diş hekimliği, modern teknolojisi ile geleceğin anahtarı olma yolunda hızla ilerlemektedir.

DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ VE CAD/CAM

CAD/CAM (Computer Aidet Design-Computer Aidet Manufacturing) yani Bilgisayar Destekli Tasarım-Bilgisayar Destekli Üretim anlamına gelmektedir.. Cerec, bu iki teknik konsepti birleştiren, diş hekimliği için geliştirilmiş, 3D (3 boyutlu), bilgisayar desteği ile çalışan tasarım ve üretim cihazıdır.

Cad Cam, dijital diş hekimliğinin en önemli uygulama alanlarından birisidir. 3D tekniği, tomografi ve röntgende olduğu gibi iki boyutlu iz düşümsel görüntü değil, incelenen bölgenin hem dış hem de iç yüzeyinin şekli hakkında bilgi sahibi olunmasına olanak verir.

CEREC CAD CAM SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR

Sistemin özü, üç boyutlu optik ölçü alan ağız içi kameradan elde edilen görüntülerin, amaca uygun bilgisayar programları vasıtası ile işlenerek, bilgisayar yazılımı ile çalışan çok hassas bir mikro freze makinesine gönderilmesi; bu yöntemle, zirkonyum ve porselen bloklardan inley, onley, kuron (kaplama diş), köprüler ve sabit protez alt yapıları üretilmesidir.

DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİNİN AVANTAJLARI NELERDİR

Tedavi Süresi Kısalmıştır : One Visit Dentistry

Bilgisayar sistemi ile klinik ortamında tek seansta uygulamalar yapılabilmekte ve diş tedavileri iki saatte bitirilebilmektedir. Bu durum, hem diş hekimi için hem de hasta için zaman kaybını önlemektedir.

Estetik ve Biyolojik Uyumluluğu Yüksek Materyallerin Kullanım İmkanını Artırmıştır

Hem hastaların, hem de modern dijital diş hekimliğinin estetiğin yanı sıra biyolojik anlamda güvenilir malzeme arayışı, metal içermeyen protez diş tedavilerine olan talebi artırmıştır. CAD/CAM sistemi, konvansiyonel yöntemlerle işlenmesi kolay olmayan, ancak estetik görüntüsü ve biyolojik uyumluluğu yüksek, sinterlenmiş cam, poliklistalin alümina, zirkonyum ve porselen esaslı materyallerin ve türevlerinin diş hekimliğinde kullanımı geliştirmiş ve artırmıştır. Zirkonya gibi, geleneksel yöntemlerle işlenmesi çok zor yeni materyaller CAD/CAM sistemi ile başarılı ve estetik bir şekilde hazırlanabilmektedir.

Geleneksel Ölçü Alma Yöntemi Terk Edilmiştir

Cerec CAD CAM sistemi, geleneksel ölçü, mum modelaj yöntemini ortadan kaldırmıştır. Dijital/optik ölçü alınmaktadır. Eski yöntem ölçü alımı sırasında mide bulantısı ve/veya öğürme refleksi olan hastalar için avantaj sağlamıştır. Yüksek çözünürlüklü ve laser destekli ağız içi mikro dijital kamera ölçü alım işini, mikron düzeyinde hassasiyetle alabilmektedir. Ayrıca, dijital ölçü alımı, geleneksel ölçü alımı ve uyumlama sırasındaki enfeksiyon riskini minimuma indirmektedir.

CAD/CAM hata İhtimalini azaltmıştır

Dijital diş hekimliğindeki gelişmeler diş hekimine ve diş teknisyenine bağlı başarısızlık nedenlerini azaltmıştır. Ancak, tamamen ortadan kaldıramamıştır. Bu nedenle, diş kesim tekniklerine ve kavite hazırlanma kurallarına uymalı ve yapıştırma ve kapanış kontrolleri dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

CAD/CAM implant tedavilerinin başarısını ve estetiğini arttırmıştır

a-Dijital Diş Hekimliği ile İmplant Yerleştirilmesi

İmplant yerleştirilmesi düşünülen ve 3D tomografide elde edilen görüntüdeki diş eksikliği gösteren bölgenin, 3D Cerec kamerası ile de ağız içi görüntüsü alınır. Her iki görüntü, bilgisayar ortamında çakıştırılarak, 3 D yazılım ile olası restorasyon ve en ideal implant yerleştirme açısı ve derinliği elde edilir. Böylece, hem implant cerrahisinde komplikasyon riski azalır, hem de implant üzerine yapılacak protez üst yapı kusursuz olarak hazırlanır.

b-Zirkonyum Abutment Üretilmesi

Cad/Cam cihazı ile biouyumluluğu yüksek olan zirkonyumdan veya güçlendirilmiş seramikten implant abutmentleri hazırlanabilmekte, böylelikle kişiye özel estetik ve fonksiyonel zirkonyum abutmentler elde edilebilmektedir. Zirkonyum veya seramik abutmentler tercih edildiğinde, ağız içi dokularla maksimum uyum sağlayan, ışığı doğal diş gibi yansıtması nedeniyle estetik görüntü veren ve bakteri tutumu azlığı nedeni ile ağız hijyenine katkı sağlayan abutmentler kullanılmış olur.

CAD/CAM sistemleri ile ortodontik şeffaf plaklar üretilebilir

CEREC CAD CAM CİHAZI İLE DİŞ TEDAVİ SÜRECİ NASILDIR ?

Cerec Cad Cam Sistemin çalışma prensibi : Ağız içinden kamera ile hazırlanmış kavitenin veya prepare edilmiş dişin optik, dijital ölçüsü alınır. Amaca uygun bilgisayar programı ile tasarımı yapılır, blok kazınır ve gerekirse sinterlenir. İşlemin ayrıntılı aşamaları ise şöyledir.

1. Aşama: optik kamera ile ölçü alınmaktadır. Alınan ölçü, direkt kameranın bağlı olduğu bilgisayara transfer edilmektedir.

2. Aşama: Bilgisayar görüntüleri üç boyutlu hale getirdikten sonra, diş hekimi tarafından, marjinler ve konturlar belirlenir, dişe uygun tasarım yapılır. Sistem biogeneric özelliği ile hastanın mevcut dişlerine benzer yapıda restorasyon önerebilmektedir. Diş hekimi, bu öneri çerçevesinde işlem yapabileceği gibi, istediği değişiklikleri de yapabilmektedir. Karşıt dişle olan kontakt noktalarını kontrol etme, sanal olarak aşındırma, ekleme, kontür değişikliği yapabilir, karşı dişlerle olan kontakt noktaları sıklığını artırıp azaltabilir.

3. Aşama: Tasarım bittikten sonra, uygun renk ve boyuttu blok seçilir. Blok mikro torna cihazı ile freze edilerek, diş formu elde edilir.

CEREC sistemi ile kullanılan bloklar, feldspatik ve lösitle güçlendirilmiş cam seramikler olduğu gibi lityum disilikat gibi yüksek dirence sahip porselen seramikler, nano seramiklerde olabilir.

Ayrıca, CEREC sistemi zirkonyum altyapı ile birlikte üzerine kullanılacak porseleni de birlikte freze ederek, daha sonra bu iki parçanın birbiri ile birleşmesine olanak sağlamaktadır.

4. Aşama: Protez diş ya da inley veya onley dolgu formu verilen, porselen, zirkonyum ve materyalin, cilalanması, renklendirilmesi ve glazelenmesi aşamasıdır. Bu işlem için ileri teknoloji ürünü fırınlar kullanılır.

Klinikle kullanılan CAD CAM sistemi ile dijital ölçünün alınmasını takiben, tasarım ve üretim hastanın yanında gerçekleştirilmekte ve işlem tek seansta bitirilebilmektedir.

DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ VE GÜLÜŞ TASARIMI

Dijital diş hekimliğnin bir avantajı da estetik gülüş tasarımı yapılabilmesidir. Cerec sistemi, mikro kamera yardımı ile üç boyutlu hale dönüştürülen dişler üzerinde, bireyin yüz ve ağız yapısına uygun olarak istediği değişiklikleri de yapabilmesine, karşıt dişle olan kontakt noktalarını kontrol etmesine, sanal olarak aşındırma, ekleme, kontür değişikliği yapabilmesine, karşı dişlerle olan kontakt noktaları sıklığını artırıp azaltabilmesine olanak vermektedir.

Ayrıca, bu yöntemle elde edilen dişlerin olası bitmiş haline yönelik görüntüler bireyin gerçek yüz fotoğrafı ile uyumlanmakta, diş hekimi ve birey, yeni yapılacak restorasyonu bitmeden görebilme imkanına sahip olmaktadır. Sahip olunacak Estetik gülüş tasarımını işlemler öncesinde bilgi edinilmiş olucaktır.

RANDEVU OLUŞTURUN

Online randevu sistemimizi kullanarak, sizler için en uygun tarih ve saatte doktorunuz ile görüşmek için randevu alabilirsiniz.